Nemokamas pristatymas paštomatais perkant už 49EUR ir daugiau

Akcijos kiekvieną mėnesį

Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninės parduotuvės AVIUKAS.LT  (toliau – e.parduotuvė) prekių įsigijimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra laikomas privalomas dokumentas, kuriame yra nustatomos pardavėjo ir Kliento teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka;

1.2. E..parduotuvė pasilieka sau teisę koreguoti taisykles vienašališkai. Pirkimo momentu Klientui galioja tuo metu e.parduotuvės patvirtintos ir Kliento užsakymo momentu galiojusios taisyklės. Šios taisyklės privalo būti neatsiejama e.parduotuvės gauto užsakymo dalis;

1.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

1.4. Tais atvejais, kuomet kyla Kliento nuostoliai dėl to, jog Klientas nesusipažino su taisyklėmis, neatsižvelgdamas į e.parduotuvės rekomendacijas ir pasiūlymus, e.parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokių Kliento nuostolių atlyginimo.

1.5. E. parduotuvė sudaro visas sąlygas susipažinti kiekvienam Klientui su pirkimo taisyklėmis tiek prieš darant užsakymą, tiek ir užsakymo metu.

1.6. E. parduotuvės AVIUKAS.LT prekyba vykdoma tik Lietuvos respublikos teritorijoje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Klientas e.parduotuvės internetiniame puslapyje turi galimybę išsirinkti bet kurias prekes, jo apsilankymo metu esančias prekyboje. Kliento išsirinktų prekių pagrindu yra suformuojamas Kliento prekių krepšelis. e.parduotuvė privalo sudaryti sąlygas Klientui keisti, pildyti arba šalinti prekę iš Kliento suformuoto krepšelio.

2.2. Klientui patvirtinus ir suformavus prekių krepšelį, Klientas privalo suvesti duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam ir savalaikiam Kliento pasirinktų prekių pristatymui:

  • Vardą ir pavardę;
  • Prekių pristatymo adresą;
  • Telefono numerį bei elektroninio pašto adresą;
  • Bet kokią kitą informaciją, kuri užtikrins prekių pirkimą, bei prekių pristatymą;

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį).

2.4. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.5. Pirkėjas, naudodamasis AVIUKAS.LT e.parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 2.6. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 2.7. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsitik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas.

3.2. AVIUKAS.LT turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

3.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 3 darbo dienas.

3.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4. Asmens duomenų saugumo garantija

4.1. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR ir EU teisė.
5.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).

Krepšelis
Prekių krepšelis tuščias

Prekių nėra